Results: 1-5    

HOLDINGS (5)

*JLIS.it (Firenze. Print)

Università degli studi, Firenze. Dipartimento di studi sul Medioevo e Rinascimento
Università di Firenze, Dipartimento di studi sul Medioevo e Rinascimento

Piazza Brunelleschi, 4 50121 Firenze , tel. 055 2756041 , fax. 055 2756043
Request a document
Holdings: 2010-2011;2013;
Holdings detail: 2010, n. 1-2011, n. 2;2013, n. 1;
Last update holding 2014

Piazza Brunelleschi, 4 50121 Firenze , tel. 055/2757808-810 , fax. 055/2757829
Request a document
Holdings: 2010-2016.
Call number: RIV IT 1863
Last update holding 2020

c. di Porta Vittoria,6 20122 Milano , tel. 0288463357 , fax. 0288463443
Request a document
Holdings: 2010-2015; Issues received
Call number: L PER 737
Last update holding 2019

Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano , tel. 0267652636 , fax. 0267652733
Request a document
Holdings: 2010-2016.
Last update holding 2020

Piazza Morlacchi, 16; Via Aquilone, 7 06123 Perugia , tel. 0755853121-3123 , fax. 0755853122
Request a document
Holdings: 2013;
Lacunae: 2013;
Call number: BILF
Last update holding 2018
Results: 1-5