Results: 1-1    

HOLDINGS (1)

*Folia historica Bohemica

Historicky ústav AV CR v.v.i.;Ústav ceskoslovenskych a svetovych dejin CSAV
Results: 1

Via San Vitale, 114 40125 Bologna , tel. 051 239532 , fax. 051 0822242
Request a document
Holdings: 1980- Issues received
Last update holding 2019
Results: 1-1