Linked titles to: *Arkiv för zoologi


Alternative title: Bihang till Kongliga Svenska Vetenskaps-akademiens handlingar. Afdelning fyra, Zoologi, omfattande både lefvande och fossila former
Corp./Body Author: Vetenskapsakademien
ISSN: 0284-7299
ISSN-L: 0284-7299
Cumulative holding: 1887-1903.

Continued by: *Zoologica scripta
Corp./Body Author: Svenska Vetenskapsakademien Det Norske Videnskaps-Akademi
ISSN: 0300-3256
ISSN-L: 0300-3256
Cumulative holding: 1971-

Alternative title: Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-akademiens förhandlingar
Corp./Body Author: Vetenskapsakademien
ISSN: 1100-4622
ISSN-L: 1100-4622
Cumulative holding: 1845-1903.

Other physical media: *Arkiv för zoologi
ISSN: