Results: 1-2 |
Results: 2

Authors: Amaglobeli, NS Ardashev, EN Basiladze, SG Bogdanova, GA Bogolyubsky, MY Boguslavsky, IV Bulgakov, NK Vischnevskaya, AM Volkov, VY Vorobiev, AP Galyaev, NA Gramenitsky, IM Grishina, OV Grishkevich, YV Ermolov, PF Zaitseva, OS Zapolsky, VN Zverev, EG Zotkin, SA Ivanova, NA Karlov, GI Kireev, VI Kiryunin, AE Kozlov, VV Kramarenko, VA Kubarovsky, AV Kuratashvili, GO Kurchaninov, LL Kutov, AY Larichev, AN Levitsky, MS Leflat, AK Lyutov, SI Medved, KS Merkin, MM Minaenko, AA Moiseev, AM Nedev, S Orfanitsky, SV Pleskach, AV Popov, AI Popov, VV Prosin, BV Ruzin, SM Rukovichkin, VP Rybnikov, VM Ryadovikov, VN Samsonov, VA Selikov, AV Tevzadze, YV Tikhonova, LA Tolmachev, VT Topuria, TP Utochkin, BA Kholodenko, AG Khrenov, YV Tsyupa, YP Chekulaev, SV Chiladze, BG Shabalina, EK Shafranov, MD Esakia, SM
Citation: Ns. Amaglobeli et al., Experimental estimation of the charm-production cross section in pp interactions at 70 GeV/c with the aid of the SVD setup, PHYS ATOM N, 64(5), 2001, pp. 891-901

Authors: Vataga, ES Murzin, VS Aderholz, M Ammosov, VV Asratian, AS Barth, M Bingham, HH Brucker, EB Burnstein, RA Chatterjee, TK Clayton, EC Ermolov, PF Erofeeva, IN Faulkner, PJW Gapienko, GS Guy, J Hanlon, J Harigel, G Ivanilov, AA Jain, V Jones, GT Jones, MD Kafka, T Kaftanov, VS Kalelkar, M Kohli, JM Korablev, VA Kubantsev, MA Lauko, M Lukina, OY Lys, J Lyutov, SI Marage, P Milburn, RH Mittra, IS Morrison, DRO Moskalev, VI Myatt, G Naon, R Passmore, D Peters, MW Rubin, H Sacton, J Schneps, J Singh, JB Singh, S Smart, W Smirnova, LN Stamer, P Varvell, KE Venus, W Willocq, S
Citation: Es. Vataga et al., Intranuclear cascade in the interactions of neutrinos with neon nuclei, PHYS ATOM N, 63(9), 2000, pp. 1574-1583
Risultati: 1-2 |