Results: 1-4 |
Results: 4

Authors: Lindberg, MK Alatalo, SL Halleen, JM Mohan, S Gustafsson, JA Ohlsson, C
Citation: Mk. Lindberg et al., Estrogen receptor specificity in the regulation of the skeleton in female mice, J ENDOCR, 171(2), 2001, pp. 229-236

Authors: Andersson, N Lindberg, MK Ohlsson, C Andersson, K Ryberg, B
Citation: N. Andersson et al., Repeated in vivo determinations of bone mineral density during parathyroidhormone treatment in ovariectomized mice, J ENDOCR, 170(3), 2001, pp. 529-537

Authors: Vidal, O Lindberg, MK Hollberg, K Baylink, DJ Andersson, G Lubahn, DB Mohan, S Gustafsson, JA Ohlsson, C
Citation: O. Vidal et al., Estrogen receptor specificity in the regulation of skeletal growth and maturation in male mice, P NAS US, 97(10), 2000, pp. 5474-5479

Authors: Ohlsson, C Hellberg, N Parini, P Vidal, O Bohlooly, M Rudling, M Lindberg, MK Warner, M Angelin, B Gustafsson, JA
Citation: C. Ohlsson et al., Obesity and disturbed lipoprotein profile in estrogen receptor-alpha-deficient male mice, BIOC BIOP R, 278(3), 2000, pp. 640-645
Risultati: 1-4 |