Results: 1-4 |
Results: 4

Authors: Hessberger, FP Hofmann, S Ackermann, D Ninov, V Leino, M Munzenberg, G Saro, S Lavrentev, A Popeko, AG Yeremin, AV Stodel, C
Citation: Fp. Hessberger et al., Decay properties of neutron-deficient isotopes (256,257)Db, (255)Rf, Lr-252,Lr-253, EUR PHY J A, 12(1), 2001, pp. 57-67

Authors: Hessberger, FP Hofmann, S Ackermann, D Ninov, V Leino, M Saro, S Andreyev, A Lavrentev, A Popeko, AG Yeremin, AV
Citation: Fp. Hessberger et al., Decay properties of neutron-deficient nuclei in the region Z = 86-92 (vol 8, pg 521, 2000), EUR PHY J A, 9(3), 2000, pp. 433-433

Authors: Hessberger, FP Hofmann, S Ackermann, D Ninov, V Leino, M Saro, S Andreyev, A Lavrentev, A Popeko, AG Yeremin, AV
Citation: Fp. Hessberger et al., Decay properties of neutron-deficient nuclei in the region Z=86-92, EUR PHY J A, 8(4), 2000, pp. 521-535

Authors: Lavrentev, A
Citation: A. Lavrentev, Russian avant-garde experiments with light, HIST PHOTOG, 24(4), 2000, pp. 309-312
Risultati: 1-4 |