Results: 1-6 |
Results: 6

Authors: Morek, T Srebrny, J Droste, C Kowalczyk, M Rzaca-Urban, T Starosta, K Urban, W Kaczarowski, R Ruchowska, E Kisielinski, M Kordyasz, A Kownacki, J Palacz, M Wesolowski, E Gast, W Lieder, RM Bednarczyk, P Meczynski, W Styczen, J
Citation: T. Morek et al., Investigation of the K-pi=8(-) isomer in Ce-132 - art. no. 034302, PHYS REV C, 6303(3), 2001, pp. 4302

Authors: Trzcinska, A Jastrzebski, J Czosnyka, T von Egidy, T Gulda, K Hartmann, FJ Iwanicki, J Ketzer, B Kisielinski, M Klos, B Kurcewicz, W Lubinski, P Napiorkowski, PJ Pienkowski, L Schmidt, R Widmann, E
Citation: A. Trzcinska et al., Information on antiprotonic atoms and the nuclear periphery from the PS209experiment, NUCL PHYS A, 692(1-2), 2001, pp. 176C-181C

Authors: Wurkner, M de Boer, J Choinski, J Czosnyka, T Droste, C Gunther, C Iwanicki, J Kisielinski, M Kordyasz, A Kowalczyk, M Kusakari, H Kvasil, J Levon, AI Loewe, M Napiorkowski, PJ Shizuma, T Sletten, G Srebrny, J Sugawara, M Weber, T Yoshizawa, Y
Citation: M. Wurkner et al., Coulomb excitation of Pa-231, ACT PHY P B, 30(5), 1999, pp. 1313-1317

Authors: Schmidt, R Hartmann, FJ Ketzer, B von Egidy, T Czosnyka, T Jastrzebski, J Kisielinski, M Lubinski, P Napiorkowski, P Pienkowski, L Trzcinska, A Klos, B Smolanczuk, R Wycech, S Poschl, W Gulda, K Kurcewicz, W Widmann, E
Citation: R. Schmidt et al., Composition of the nuclear periphery from antiproton absorption using short-lived residual nuclei - art. no. 054309, PHYS REV C, 6005(5), 1999, pp. 4309

Authors: Hartmann, FJ Czosnyka, T Gulda, K Jastrzebski, J Ketzer, B Kisielinski, M Klos, B Kulpa, J Kurcewicz, W Lubinski, P Napiorkowski, P Pienkowski, L Schmidt, R Smolanczuk, R Trzcinska, A von Egidy, T Widmann, E Wycech, S
Citation: Fj. Hartmann et al., Antiprotonic atoms as a tool to study the nuclear periphery, NUCL PHYS A, 655(1-2), 1999, pp. 289C-294C

Authors: Schmidt, R Hartmann, FJ von Egidy, T Czosnyka, T Iwanicki, J Jastrzebski, J Kisielinski, M Lubinski, P Napiorkowski, P Pienkowski, L Trzcinska, A Kulpa, J Smolanczuk, R Wycech, S Klos, B Gulda, K Kurcewicz, W Widmann, E
Citation: R. Schmidt et al., Nucleon density of Yb-172 and Yb-176 at the nuclear periphery determined with antiprotonic x rays, PHYS REV C, 58(6), 1998, pp. 3195-3204
Risultati: 1-6 |